Zangi Private Messenger
  • 4.4

Zangi Private Messenger

  • Phiên bản mới nhất
  • Secret Phone, Inc

Vô danh. Không dấu vết. Nhanh.

Giới thiệu về ứng dụng này

ĐĂNG KÝ BẤT KỲ KHOẢN - Đăng ký không cần số điện thoại và không chia sẻ liên hệ cá nhân. Bảo vệ khỏi bị giám sát và hack tài khoản.

KHÔNG THU THẬP DỮ LIỆU - Dữ liệu của bạn CHỈ được lưu trữ trên điện thoại của bạn.

ĐĂNG KÝ LỚP QUÂN ĐỘI - Các nội dung, tệp, cuộc gọi thoại & video được mã hóa bằng thuật toán AES-GCM 256 End-to-End.

CHẤT LƯỢNG KHÔNG THỂ BẤT NGỜ - Zangi hoạt động ở những nơi mà các ứng dụng nhắn tin khác không làm được. Giảm thiểu sự phụ thuộc vào tốc độ kết nối internet của bạn. Thưởng thức Zangi ngay cả với kết nối 2G hoặc WiFi đông đúc.

Phiên bản Zangi Private Messenger